Как да вмъквам динамично данни в таблици с помощта на PHP?


Отговор 1:

Зависи кой подход сте възприели.

Създали ли сте проект, базиран на контролер на модел, или просто обикновен с sql заявки в него.

Можете да използвате mysqli изготвяне на заявление.

Пример $ mysqli = new mysqli (localhost, потребител, парола, база данни);

$ mysqli-> query („Вмъкване в таблица (име) стойности („ xyz “)“ === ИСТИНСКИ);

printSomething ... ..

Можете също да създадете функция и да предадете стойностите в параметъра. Има много различни начини да го направите.

Посетете тук.

http://ostrainer.com/blog