Колко добре трябва да познавам Java, за да съм разработчик на Android?


Отговор 1:

Вероятно само основите.

  • Колкото и добре да познавате Java, Android има свой начин на организиране на пакети и собствен набор от API-та, които вероятно ще тривиализират голяма част от предишните ви познания за Java.
  • Езикът за изграждане на Android вече е Kotlin, така че някои основни познания с Java ще ви помогнат чрез Kotlin.
  • Java / Kotlin не са единственият избор за изграждане на приложения за Android. Javascript ще свърши работата чрез React Native. Dart ще свърши работата чрез Flutter. Python също ще свърши работата чрез Kivy.

Отговор 2:

Нека да напиша някаква програма за java, за да напиша код за android

1. Синтаксиси, цикли, масив, условни операции и контролен поток от основно програмиране.

2.Java класове, основни концепции на oops

3.Импортиране на пакети, разбиране „какво е библиотека и как да се използва в Java?“

4.Андроидни библиотеки, основен скелет на приложението за Android

5.След това се научете и практикувайте (повторете цикъла)

В интернет има много ресурси. :)